За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Промяна в обстоятелствата на ЕТ

Промяната във вписаните обстоятелства за ЕТ включва: промяна на наименованието (фирмата), промяна на седалището и адреса на управление, промяна в предмета на дейност, промяна в постоянния или настоящ адрес на физическото лице; промяна в начина на управление и представителство.

За вписване на промяна в обстоятелствата на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Новото име под което ЕТ ще упражнява дейността си.
2. Данни за новото седалище и адрес на управление, вкл. пощенския код.
3. Данни за желаната промяна в предмета на дейност.
4. Данни по лична карта на физическото лице.

В случай, че имате въпроси, относно промени в обстоятелствата на ЕТ, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаните от Вас промени, консултацията ще бъде безплатна.

Срокът за вписване на промените е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Цената за извършване на промени в обстоятелствата на ЕТ е 120 лв. и включва адвокатския хонорар и държавните такси за вписване в Търговския регистър.

Мобилна версия | Пълна версия