За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Прехвърляне на предприятие на ЕТ

Предприятието на ЕТ, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. При прехвърлянето към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.

В случай, че лицето, което придобива предприятието на ЕТ, не е вписано като ЕТ и няма регистрирана фирма, е необходимо преди това да се регистрира като ЕТ или да учреди ООД и ЕООД.

Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.

За прехвърляне на предприятие на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни по лична карта на физическото лице, собственик на ЕТ;
2. Данни по лична карта на приобретателя на предприятието;
3. Данни за регистрираната в Търговския регистър фирма на приобретателя на предприятието;
4. Удостоверение за уведомяване за прехвърляне на предприятието, издадено от съответното ТД на НАП (по седалището и адреса на управление на ЕТ), по чл. 77, ал. 1 от ДОПК.

В случай, че имате въпроси, относно прехвърлянето на предприятие на ЕТ, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на желаното от Вас прехвърляне на предприятие на ЕТ, консултацията ще бъде безплатна.

Срокът за вписване е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Цената за прехвърляне на предприятие на ЕТ е 200 лв. и включва адвокатския хонорар и държавните такси за вписване в Търговския регистър. В случай, че в предприятието са включени недвижими имоти, се заплащат допълнителни такси.

Ако физическото лице, което придобива предприятието на ЕТ, не е регистрирано като търговец, тогава то трябва да се регистрира като ЕТ (Регистрация на ЕТ) или да учреди ООД и ЕООД (Регистрация на ООД и ЕООД) и едва след това да бъде извършено прехвърлянето на предприятието на ЕТ.

Мобилна версия | Пълна версия