За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Продажба на фирма

Продажбата на фирмата се извършва чрез прехвърлянето на всичките дружествени дялове на ООД и ЕООД на друго лице, чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Договорът има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Продажбата на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на друго лице или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД.

При продажба на фирмата (на всички дружествени дялове от дружеството) купувачът става едноличен собственик на дружеството. При продажба на фирмата купувачът придобива всички права и задължения на дружеството.

При Продажба на дружествени дялове купувачът става съдружник в дружеството, и придобива права и задължения, които съответстват на неговия дружествен дял в дружеството.

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.

В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.

Срокът за извършване на регистрацията е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Цената на услугата изготвяне на документите и вписване в Търговския регистър на продажбата на фирмата Ви (ООД и ЕООД) е 250 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните и нотариалните такси (при капитал до 5 000 лв. и един договор за продажба на дялове; при два договора се заплащат допълнително още 40 лв.).

Мобилна версия | Пълна версия